Livshjulet -var lägger du din tid och energi?

Hur har du det i livet just nu? Vi har alla vår individuella livscykel att balansera och vår egna mängd energi att portionera ut varje dag. Oavsett hur vår bakgrund, ålder och livssituation ser ut har vi en sak gemensamt, och det är tiden. Den är lika för alla och går inte att ändra på. Hur vi väljer att använda de timmar vi har är en annan fråga.


Hur balanserar du din tid och energi?


Här kommer en övning för att kartlägga hur nöjd du är med olika delar i ditt liv: Ta fram papper och färgpennor. Rita en cirkel med 8 tårtbitar som var och en representerar ett livsområde. Hitta på egna områden eller välj av följande: Jobb, Bostad, Familj/vänner, Fritid, Hälsa, Ekonomi, Kärlek, Personlig utveckling.


Bedöm hur nöjd du känner dig just nu i respektive livsområde på en skala 1-10 och färglägg varje tårtbit inifrån navet och utåt. Ju längre ut mot cirkelns ytterkant du målar desto nöjdare är du. Fortsätt tårtbit efter tårtbit tills hela hjulet är färglagt. När du har ditt färdiga hjul framför dig kan du reflektera kring nedanstående frågor.


· Vilken form har ditt hjul, balanserar det?

· Vilka områden sticker ut och åt vilka håll?

· Hur hänger tårtbitarna ihop? Påverkar de varandra?

· Hur vill du prioritera? Välj ut en eller två områden där du är minst nöjd. Gör en handlingsplan genom att skriva ner ett par mål och fundera på; Hur du ska du nå dit? Vilka förändringar behöver du göra? Vad behöver du för hjälp på vägen? Kan du redan idag planera din dag annorlunda?


50 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla